Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανακοινώθηκε ότι λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., παρατείνεται η Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Εκπαιδευτών έως την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013.