Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ VOUCHER

Το Πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής ενστάσεων επί του Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων Επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης,της 952/50/21-03-2013 Απόφασης Δ.Σ., στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», βλ: ΕΔΩ