Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα σημερινά μαθήματα - Δευτέρας 24/10/2016- της ειδικότητας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Α΄ Εξαμήνου, δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα υπάρξει ενημέρωση για την αναπλήρωσή τους.