Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 θα διεξαχθούν κανονικά τα μαθήματα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.