ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ www.iekmarkopoulou.blogspot.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ www.iekmarkopoulou.blogspot.gr :
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ε-mail: geostyliaras@gmail.com