Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2014 Β΄

  • Τους επιτυχόντες σπουδαστές του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, βλ: ΕΔΩ
  • Τους επιτυχόντες σπουδαστές ομογενείς του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, βλ: ΕΔΩ
  • Την αίτηση εγγραφής βλ: ΕΔΩ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ

                                                Προθεσμίες Εγγραφών


Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 19/9/2014 μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2014, στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ ειδικά για τα:

·        ΔΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής (εκτός του ΔΙΕΚ Αίγινας)

·        όλα τα ΔΙΕΚ της Θεσσαλονίκης και

·        τα ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Κοζάνης, Ναυπάκτου, Πάτρας

καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜ. Για τα παραπάνω ΔΙΕΚ αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ πριν την έναρξη της κατάρτισης. Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/v6w5k2buir8r9a4/stoixeia_iek.xls?dl=0 Έντυπο αίτησης εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.dropbox.com/s/swwcgc3dv8gwgg2/aitisi_egrafis.doc?dl=0Δικαιολογητικά


Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) 
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 
 Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2014 Β΄

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της αρχικής προθεσμίας (μέχρι 15/09/2014) θα υποβάλουν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου το φάκελο των δικαιολογητικών μέχρι τις 19/09/2014, όπως ορίζει η με αριθμ. πρωτ. 1/2207/103/28.08.14 πρόσκληση και ώρες από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στις προθεσμίες της παράτασης μπορούν να υποβάλουν το φάκελό τους από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής και μέχρι την Τετάρτη 24/09/2014 και ώρες από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα αρχίσει από την Δευτέρα 22/09/2014 και ώρα 16.00 (μετά τη λήξη της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) και θα λήξει την Παρασκευή 26/09/2014.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, γνωστοποιεί ότι, τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., για το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2014 Β΄, θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014. 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, αποφάσισε την παράταση υποβολής αιτήσεων για ωρομίσθιους εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ., μέχρι την Δευτέρα 22-09-2014 και ώρα 15.00. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους σήμερα Τρίτη 16/09/2014 γύρω στις 16.30.
ΑΙΤΗΣΗ μπορείτε να υποβάλετε: ΕΔΩ Τις σχετικές ανακοινώσεις από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014 Β΄ & 2015 Α΄

Ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης η προξήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτών που προτίθενται να εργαστούν με ωριαία αντιμοισθία στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., για τα εξάμηνα κατάρτισης 2014 Β΄ & 2015 Α΄. Την προξήρυξη βλ: ΕΔΩ Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε: ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ 01.09.2014 ΩΡΑ 15:00 ΕΩΣ 15.09.2014 ΩΡΑ 15:00