Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σχετικά με τις νέες ειδικότητες και τις εγγραφές, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, για το ερχόμενο έτος κατάρτισης 2016-2017, ανακοινώνουμε ότι:

     Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ, σε Α΄ εξάμηνο τον Οκτώβριο του έτους 2016, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας περί τα τέλη Αυγούστου. Η διαδικασία έχει ως εξής, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση μόνοι τους, σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, επιλέγοντας το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. και την ειδικότητα στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Στη συνέχεια το Υπουργείο κάνει συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στέλνει στα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ. καταστάσεις με τους επιτυχόντες. Έπειτα οι επιτυχόντες προσέρχονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. και υποβάλλουν αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

  Για οποιαδήποτε σχετική είδηση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.