ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2018 Α΄ (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2018), θα πραγματοποιήσουν κατάρτιση στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου τα τμήματα των παρακάτω ειδικοτήτων:

Β΄Εξάμηνο: 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games)


Δ΄ Εξάμηνο:
 
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games) 


-----------------------------

Τους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αναζητήστε: ΕΔΩ

----------------------------- 
 
Aντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες των Δ.Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, βλ:  ΕΔΩ

-------------------------------

Συγκριτικοί πίνακες ωρολογίων προγραμμάτων των ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. βλ:  ΕΔΩ