Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα φοίτησης έχουν εκδοθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί σχετικά με την γραμματεία.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER

Η καταβολή της α' δόσης της "επιταγής" στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων των Δ.Ι.Ε.Κ., των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρως ελεγχθεί για αυτό το στάδιο ελέγχου μέχρι και την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους όλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. οι υποτροφίες των εξαμήνων 2009 Β΄, 2010 Α΄, 2010 Β΄. Το εξάμηνο 2011 Α΄ θα πληρωθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.