Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα αποτελέσματα φοίτησης του φθινοπωρινού εξαμήνου 2013 Β΄ θα εκδοθούν σήμερα. Τα μαθήματα για το νεό εξάμηνο, εαρινό 2014 Α΄, ξεκινούν την Πέμπτη 27/02/2014. Τπ πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2010 Α΄ & 2010 Β΄βλ: ΕΔΩ