Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

Η κατάρτιση (τα μαθήματα) στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, για το εαρινό εξάμηνο 2013 Α΄, αρχίζουν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013.


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ανακοινώνουμε ότι καταβλήθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία, τα δεδουλευμένα στους εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου που είχαν εργαστεί κατά τους τρείς μήνες του φθινοπωρινού εξαμήνου 2010 (Β΄), Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, επί Ο.Ε.Ε.Κ.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Α΄

Μας κοινοποιήθηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ: 209/13-02-2013 έγγραφο της κ. Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης το νέο χρονοδιάγραμμα ενεργειών των Δ.Ι.Ε.Κ. για το εαρινό εξάμηνο 2013 Α΄. Το έγγραφο και το χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Α΄

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το εαρινό εξάμηνο 2013 Α΄ από την ιστοσελίδα: http://cert.gsae.edu.gr

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Λάβαμε σήμερα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το υπ. αριθμ. πρωτ. 104/30-01-2013 έγγραφο της κ. Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, με θέμα: "Νόμιμο έρεισμα και διαδικασία μοριοδότησης εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.". Το σχετικό έγγραφο βλ: ΕΔΩ