Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2008 Α΄, 2008 Β΄ & 2009 Α΄

  • Από την ομάδα έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που έχει αναλάβει την εξόφληση των υποτροφιών των Ι.Ε.Κ., μας ζητήθηκε να ελέγξουμε την αντιστοιχία ονοματεπώνυμου και αριθμού λογαριασμού τραπέζης καθώς και εάν είναι πρώτοι δικαιούχοι στον αριθμό λογαριασμού τους, επειδή επίκειται η έναρξη πληρωμών των δικαιούχων υποτρόφων τις επόμενες ημέρες.
  • Το Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο.
  • Ευχόμαστε και ελπίζουμε να πληρωθούν σύντομα οι δικαιούχοι.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να καταβληθούν οι αμοιβές των πρακτικά ασκούμενων για την περίοδο 01/07/2009 - 30/06/2011. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει ώστε αυτοί να είναι ενεργοί.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2010 Β΄

Ανακοινώνουμε ότι έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου στην ομάδα έργου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προκειμένου να καταβληθούν οι αμοιβές των εκπαιδευτών για την περίοδο Οκτωβρίου 2010 - Δεκεμβρίου 2010. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει ώστε αυτοί να είναι ενεργοί.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

AΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Άρχισαν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 τα μαθήματα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στον οποίο παραβρέθηκαν η Διεύθυνση, το προσωπικό της γραμματείας, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, αλλά και γονείς. Η Διεύθυνση εύχεται σε όλους τους καταρτιζομένους του φθινοπωρινού εξαμήνου 2012 Β΄, υγεία, δύναμη και επιτυχία στις σπουδές τους. Παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες από τον αγιασμό: 


Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με το υπ. αριθμ. πρωτ: 602/13/25728/05-10-2012 έγγραφο: "...καλεί τους εγγεγραμμένους καταρτιζομένους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης της επιταγής στην ιστοσελίδα http://www.voucher-iek-ggdvm.gr εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, από την Τρίτη 9-10-2012 έως και την Τρίτη 23-10-2012 ... Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων και δύο εξαμήνων, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χωρας..." Το έγγραφο βλ: ΕΔΩ