Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου και να καταθέσουν:
1) Αίτηση. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.)
2) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους.
4) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. τους.
5) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει τον αριθμό μητρώου Ι.Κ.Α.
6) Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε όπου να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
7) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας.
8) Βεβαίωση εργοδότη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση δι΄ αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του.

Όταν ολοκληρωθεί η εξάμηνη Πρακτική, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέση στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου:
1) Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησής του ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ (ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ε.Κ.).
2) Βεαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι ολοκλήρωσε την Πρακτική Άσκηση επιτυχώς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.). 

 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΦΕΚ ΚΥΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Από 25 Σεπτεμβρίου 2015, δύνανται όσοι καταρτιζόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων της ειδικότητάς τους, να κάνουν Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία είναι διάρκειας 960 ωρών και κατανέμεται σε έξι ημερολογιακούς μήνες. Όσοι σπουδαστές έχουν συμπληρώσει τουλάχοστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσονται εάν το επιθυμούν, με υπεύθυνη σήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης και λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου βεβαίωση από τον εργοδότη τους καθώς και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητά τους και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε αυτή. Επισημαίνουμε ότι, οι καταρτιζόμενοι δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και μετά, με την παράλληλη υποχρεωτική φοίτησή τους στα μαθήματα του Ι.Ε.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο καταρτιζόμενος με ευθύνη του βρίσκει τον φορέα ή τον εργοδότη που θα κάνει την Πρακτική του Άσκηση.
2. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται 1η και 15η κάθε μήνα.
3. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα, όχι τη νύχτα, Κυριακές ή επίσημες αργίες και διαρκεί 6-8 ώρες την ημέρα. Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:

Τα δικαιολογητικά - εκτός από τον αριθμό ασφάλισης στο ΙΚΑ - κατατίθενται με την υποβολή της αίτησης για έγκριση έναρξης  Πρακτικής Άσκησης. Πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους – τουλάχιστον - 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ

Όσοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε κάποια ειδικότητα και δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να ληφθεί υπόψη στην τελική συγκρότηση των τμημάτων του 2015 Β΄.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 5, της Υπουργικής Απόφασης 141641/Γ2/8-9-2014 δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων καταρτιζόμενων, του φθινοπωρινού εξαμήνου 2015, για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 21-09-2015. Οι κατάλογοι με τα στοιχεία των επιτυχόντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενίας www.gsae.edu.gr μετά τις 28-09-2015.Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Β'

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 143043/Κ1/14-09-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2015 Β΄ θα λειτουργήσουν σε Α΄εξάμηνο στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, οι παρακάτω ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
3. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DΕSIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES).
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Ο καταρτιζόμενος:

  • Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε νέες ειδικότητες στην περιοχή προτίμησής του.
  • Καταρτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. :

  • Παρέχει υψηλό επίπεδο Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης.
  • Επιδιώκει την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων.
 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο σύνδεσμο:https://iek.sch.gr γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2015Β. Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα 21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Καλούμε τους καταρτιζόμενους του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου που θα φοιτήσουν στο επόμενο εξάμηνο σπουδών τους, να προσέλθουν στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., και να εγγραφούν  σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

1) "Βοηθός Φυσικοθεραπείας", όσοι θα παρακολουθήσουν το Β΄ εξάμηνο: Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, από 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

2) "Βοηθός Φυσικοθεραπείας", όσοι θα παρακολουθήσουν το Γ΄ εξάμηνο: Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, από 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

3) "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ", όσοι θα παρακολουθήσουν το Γ΄ εξάμηνο: Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, από 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. 

4) "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής", όσοι θα παρακολουθήσουν το Γ΄ εξάμηνο: Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015, από 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Δεν έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των τελειοφοίτων των Ι.Ε.Κ.