Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Την υπ. αριθμ. πρωτ. 11869/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση καθορισμού διαδικασίας, κριτηρίων, επιλογής κλπ των εκπαιδευτών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και του τρόπου και διαδικασίας εγγραφών και μεταγραφών των σπουδαστών, της έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους και προγράμματος σπουδών του ν. 4186/2013, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον νέο κανονισμό της λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ΕΔΩ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης στον οικείο ιστότοπο η κατάταξη των υποψηφίων εκπαιδευτών για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. Το σχετικό αρχείο βλ: ΕΔΩ 

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

     Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., καθώς και σχετικές οδηγίες αναφορικά με τις εγγραφές. Τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ
Οι οδηγίες από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.αναφέρουν
        "Προς Σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ :
α) β’ και γ’ εξαμήνου και

β) επιτυχόντες α’ χειμερινού εξαμήνου 2013

Ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

Για την εγγραφή σας στο ΙΕΚ υποδοχής, οφείλετε να προσέρχεστε ως εξής :

 1. Οι καταρτιζόμενοι του β’ και γ’ εξαμήνου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 14.00-18.00.
 2. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, των δύο πρώτων ειδικοτήτων με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 18.00-21.00.
 3. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της τρίτης έως και πέμπτης ειδικότητας με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 , ώρες 18.00-21.00.
 4. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της πέμπτης ειδικότητας και εξής με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής , την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.

    Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου,Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ) καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Κάποιες απο τις ειδικότητες που προκηρύχθηκαν, δεν φαίνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων και δεν θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013, λόγω  του μικρού αριθμού αιτήσεων."  

       Επίσης, στα τμήματα των ειδικοτήτων Αισθητικής και Νοσηλευτικής Μ.Ε.Θ., του Γ΄ εξαμήνου καλούνται να προσέλθουν και να εγγραφούν όσοι αποφοίτησαν από την ίδια ειδικότητα από ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ/ΤΕΛ/ΕΠΛ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 21.10.2013 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 13:00 ΕΩΣ 21:00  

  

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 17-10-2013 έως και το Σάββατο 19-10-2013 στον ιστότοπο της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

 • Σας ενημερώνουμε ότι, η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης και του αντίστοιχου ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης του εκπαιδευτικού έτους 2012 ‐ 2013 παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 01/11/2013.

 • Υπενθυμίζεται ότι, οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πράξης, στη διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ieks

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://dioni.sch.gr μέχρι και την Τετάρτη 16/10 αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ).
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
 3. Αν δηλώσετε ειδικότητα ΣΕΚ, επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το απολυτήριο Γυμνασίου.
 4. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθμός Μαθηματικών ή Νέων Ελληνικών στο τίτλο σπουδών, εισάγετε τον αντίστοιχο βαθμό της πιο πρόσφατης στο απολυτήριο τάξης όπου έχει διδαχθεί το μάθημα που μας ενδιαφέρει.
 5. Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον:
  • Υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους και
  • η ειδικότητα αυτή λειτουργεί σε κάποιο ΙΕΚ στο οποίο έχουν πρόσβαση
 1. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν αυτοπροσώπως αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ προσκομίζοντας: αντίγραφο του πτυχίου τους, πρόσφατα δικαιολογητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας και τυχόν ένσημα που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με την αιτούμενη ειδικότητα.
 2. Τα τμήματα ένταξης ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου που τους αφορούν θα ανακοινωθούν μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 μαζί με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες.
 3. Μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες για την επανεγγραφή των σπουδαστών των υπολοίπων εξαμήνων που έχουν ήδη φοιτήσει σε ΙΕΚ.
        Την ανακοίνωση βλ: ΕΔΩ

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

    Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013 Β΄. 

    Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
3. Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
4. Επιμελητής Πτήσεων
5. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
9. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
10. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
11. Τεχνικός Η/Υ

      Τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. πανελλαδικά και όλα τα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

 Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 16η/10/2013: ΕΔΩ

   Τους οδηγούς σπουδών και τα προγράμματα των μαθημάτων των διαφόρων ειδικοτήτων μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

     Οι εγγραφές θα αρχίσουν από την 21η/10/2013
 
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 15:00

 http://4.bp.blogspot.com/-lLXIFeSwexk/UD-TyMYmAoI/AAAAAAAATZI/FTnTOVsykbc/s400/class_student_2.jpg

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου που θα φοιτήσουν στο Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο, θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που αναμένουμε από την Κεντρική Υπηρεσία. 

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ενημερωθήκαμε από την κεντρική Υπηρεσία ότι την Δευτέρα 30-09-2013 πληρώθηκαν οι πρακτικά ασκούμενοι των εξαμήνων 2010 Α΄ και 2010 Β΄. Πολλοί όμως λογαριασμοί έχουν απενεργοποιηθεί λόγω της συγχώνευσης των τραπεζών «Εμπορική» και «Alpha Bank» και άλλοι ήταν ανενεργοί ή λανθασμένοι. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την «Εμπορική Τράπεζα» αν τους έχει καταβληθεί το ποσό και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα να απευθύνονται στο ΙΕΚ για να μας δώσουν νέο λογαριασμό.

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

VOUCHER (2012-2013)-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Α΄

       Στο πλαίσιο της καταβολής της Βʼ δόσης της «επιταγής», οι ωφελούμενοι του Βʼ κύκλου υλοποίησης της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης», καλούνται να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης (2013Α) στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων, από την Τετάρτη 02/10/2013 έως και την Παρασκευή 18/10/2013, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
 
Α. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

     Οι ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, δεν απαιτείται να προσέλθουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την υποβολή των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, τα οποία θα αναλάβουν για λογαριασμό τους την έκδοση και πιστοποίηση των βεβαιώσεων μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ. και να προστεθεί στο φυσικό αρχείο (φάκελο) των δικαιολογητικών που τηρείται από το κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.
      Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. είχαν καταθέσει το φάκελο των δικαιολογητικών τους σε Δ.Ι.Ε.Κ. διαφορετικό του Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, οφείλουν να υποβάλουν και αυτοί τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που έλεγξε και τηρεί το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Ι.Ε.Κ.

     Οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών & των μη εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. οφείλουν να υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων τις εξής βεβαιώσεις:
      α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
     Για τους ωφελούμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (π.χ. ΙΕΚ ΟΤΕΚ, ΕΚΑΒ, Σιβιτανιδείου) δεν ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση θεώρησης, παρά μόνον τα όσα ορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς Σπουδών-Λειτουργίας αναφορικά με την έκδοση και πιστοποίηση των σχετικών βεβαιώσεων.
και
      β) βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης (http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/) μαζί με το παρόν Δελτίο Τύπου. Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. παράβολα).
    Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση που αφορά στο ύψος των καταβληθέντων διδάκτρων δεν απαιτείται να θεωρηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αλλά θα πρέπει να εκδοθεί από τα Ιδιωτικά και τα μη εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή από το Διευθυντή του ΙΕΚ ή το Διευθυντή Σπουδών, και εν συνεχεία να κατατεθεί από τον ωφελούμενο στο αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ.
      Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό κάθε δόσης της επιταγής ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ήτοι κατά μέγιστο 367 Ευρώ ανά εξάμηνο). Στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν δίδακτρα μειωμένα, το ποσό της επιταγής ισούται με το ύψος των μειωμένων διδάκτρων.

Δελτίο τύπου βλ: ΕΔΩ
Υπόδειγμα βεβαίωσης καταβληθέντων διδάκτρων βλ: ΕΔΩ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

    Με την υπ. αριθμ: 1356/68/26-09-2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ενέκρινε την πληρωμή των δικαιούχων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου 2010 (2010 Α΄) καθώς και του φθινοπωρινού εξαμήνου 2010 (2010 Β΄) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.", στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ4, ΑΠ5, και ΑΠ6.
     Το σχετικό έγγραφο βλ: ΕΔΩ